برخی اطلاعات مفید در مورد کانادا

✔️کانادایی ها حدود 36.000.000 نفر هستند . ✔️ 81% کانادایی ها در شهرها زندگی می کنند . ✔️ 90% کانادایی ها در طول 160 کیلومتر از مرز مشترک این کشور با امریکا ساکن هستند. ✔️ متوسط سن کانادایی ها 41 سال می باشد . ✔️ متوسط طول عمر کانادایی …