زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:11 روز

مکان: آنکارا

تفریحی